29 Mar

Hướng dẫn & Tài liệc học HTML căn bản

Trong phạm vi bài viết này, mình sẽ giới thiệu đến bạn cơ bản về HTML, dù không đầy đủ nhưng sẽ giúp bạn nắm bắt được ngôn ngữ này.

HTML là gì?

HTML là ngôn ngữ dùng để thiết kế web, ngoài HTML thì còn nhiều ngôn ngữ khác nhưng HTML là quan trọng nhất vì nó đóng vai trò là cái sườn để gắn những thứ khác lên. Ngoài ra HTML là ngôn ngữ dành cho trình duyệt web (browser) vì bạn có thể nghe người ta làm web bằng PHP hay ASP.net,…những ngôn ngữ này là ngôn ngữ dành cho server. Những web viết bằng PHP hay ASP.net thì dữ liệu sẽ được xử lý trên server sau đó sẽ xuất ra HTML để hiển thị trên trình duyệt.

huong-dan-tai-liec-hoc-html-can-ban

Những web viết bằng HTML gọi là web tĩnh (không xử lý dữ liệu), web viết bằng PHP, ASP.net,…gọi là web động (xử lý dữ liệu sau đó trả kết quả về trình duyệt).

Và với chuẩn web HTML5 mới, bạn còn có thể làm cả ứng dụng chạy được trên hầu hết các thiết bị di động.

Khai báo tài liệu HTML

Phần này giúp cho trình duyệt hiểu là nó đang đọc loại tài liệu gì để có thể hiển thị chính xác. Phần này luôn nằm đầu tiên trong một file HTML.

Với các phiên bản HTML bạn thường phải khai báo rất dài dòng:

Nhưng với phiên bản HTML mới nhất (HTML5) bạn chỉ cần khai báo:

Cấu trúc cơ bản một file HTML

Dưới đây là cấu trúc cơ bản một file HTML:

Như bạn thấy, bắt đầu là phần khai báo, tiếp theo là các thẻ html, head, body. Trong thẻ body có thẻ h1 và p. Một file HTML cơ bản thường có một số thành phần như thế.

Cấu trúc một thẻ HTML

Một thẻ HTML thường có cấu trúc như sau;

Ví dụ ta có một số thẻ như thẻ p (khai báo một đoạn văn bản), thẻ h1, h2, h3 (định dạng heading), thẻ table (khai báo bảng),… ta dùng cặp dấu mở, đóng

và viết như sau:

Nhưng có một số thẻ đặc biệt như thẻ img (khai báo hình ảnh), thẻ link (khai báo một tập tin ngoài) chỉ dùng dấu đóng :

Trên đây là những điều cơ bản nhất về ngôn ngữ HTML mà mình muốn giới thiệu đến bạn. Nó không hoàn toàn đầy đủ nhưng cũng đủ giúp bạn hiểu thế nào là HTML.

Bạn nên vào những trang web dưới đây để học đầy đủ nhé:

HTML W3School

HTML5 Rocks

Hosting tốt nhất
Mời bạn đánh giá mức độ hữu ích của bài viết này:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *