6 Jun

Một vài câu lệnh sql hữu ích cho wordpress

Khi đổi host cho 1 site wordpress, thì vấn để quan trọng là thực hiện cập nhật đường link post, đường link ảnh, đổi domain,..

Các câu lệnh sql bên dưới sẽ giải quyết tất cả vấn đề này.

Thay đổi url của site và trang chủ

 Thay đổi GUID

Sau khi bạn thay đổi url của site và trang chủ, bước tiếp theo là cần fix url cho trường GUID trong wp_post table, GUID sẽ ảnh hưởng tới url của post, slug,.

Thay đổi url trong nội dung post

nếu trong bài viết của bạn có đặt link trỏ tới 1 bài viết nào trước đó thì đây là câu lệnh hữu ích.

Thay đổi đường dẫn ảnh

tương tự như url , câu lệnh sẽ update lại đường dẫn ảnh trong bài viết của bạn

Đồng thơi chúng ta cũng nên cập nhật GUID cho bài viết dạng đính kèm ( attachment)

 Cập nhật post meta

Thay đổi tên admin

Đặt lại mật khẩu

Nếu không nhớ mật khẩu thì cách này khá hay

Xóa các bình luận spam

  • 0 = Đang đợi duyệt
  • 1 = Đã duyệt
  • spam = là spam
Mời bạn đánh giá mức độ hữu ích của bài viết này:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *