Privacy Policy


Phatvu.net là một blog chia sẻ về lập trình. Mọi người có thể tự do bình luận trên blog, bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Chúng tôi cam kết thực hiện những điều sau đây:

1. Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin liên hệ của bạn với bất cứ bên thứ nào nào.

2. Chúng tôi sẽ không cung cấp các thông tin liên quan đến các dấu hiệu để lại của bạn khi truy cập blog. Ngoại trừ khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

3. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất cứ mục đích nào khác.

4. Quảng cáo trên trang là tự động, nội dung quảng cáo phụ thuộc vào đối tác của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của quảng cáo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *