11 Mar

Tạo một Ribbon đơn giản bằng CSS

Thẻ đánh dấu (Ribbon) có thể tạo một cách đơn giản bằng cách dùng CSS, mà không cần phải đụng đến HTML hay hình ảnh.

Chúng ta chỉ cần dùng một đoạn HTML đơn giản:

Trong ví dụ này, mình sẽ đặt CSS Ribbon trong một box, với H3 cho tiêu đề (title) và một vài chữ.

Và đây là code CSS cho phần position của Ribbon
Chúng ta sẽ dùng thêm :before và :after để tạo hình cho Ribbon
Chúng ta sẽ tạo phần đuôi cho Ribbon
Mời bạn xem demo và có thể tải source về theo link bên dưới

Xem Demo Source Hosting tốt nhất
Mời bạn đánh giá mức độ hữu ích của bài viết này:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *