12 Apr

Lỗi 503 Service Unavailable trên CyberPanel

Trong quá trình sử dụng, nếu Bạn gặp lỗi này thì hãy xem cách xử lý với từng trường hợp cụ thể như sau nhé

Lỗi này có thể xảy ra cả trong wp-admin và ngoài giao diện người dùng.

LỖI DO CHƯA UPDATE BẢN MỚI NHẤT OPENLITESPEED

(trước khi chạy lệnh này, cần backup dữ liệu trước

yum update
yum upgrade openlitespeed

CHECK LOG

Check log tại /usr/local/lsws/logs/

ISSUE SSL

Hãy làm theo hướng dẫn sau: https://cyberpanel.info/huong-dan-cai-dat-ssl-https-cho-website-tren-cyberpanel/

HÃY CHẮC CHẮN ĐàREWRITE URL

OpenLiteSpeed không như bản LiteSpeed Enterprise. Bạn cần sử dụng tính năng Rewrite URL thì .htaccess mới hoạt động. Đọc thêm https://cyberpanel.info/fix-loi-htaccess-loi-404-loi-rewrite-rules-tren-cyberpanel/

BẬT GUNICORN.SOCKET, CẬP NHẬT CYBERPANEL

systemctl start gunicorn.socket

cd
rm -f upgrade.py
wget http://cyberpanel.net/upgrade.py
python upgrade.py

Nếu Bạn vẫn gặp lỗi, hãy comment bên dưới nhé

Mời bạn đánh giá mức độ hữu ích của bài viết này:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *