16 Apr

Open_basedir là gì và sử dụng trên CyberPanel như thế nào ?

Trong trong CyberPanel có Open_basedir là gì và sử dụng trên CyberPanel như thế nào ?

Open_basedir là gì?

Open_basedir là một hàm PHP giới hạn vị trí hay đường dẫn cho các hàm truy cập, chỉnh sửa tập tin như fopen() hay gzopen().  Điều này có nghĩa là nếu có một tập tin ngoài đường dẫn thư mục cho phép, bạn sẽ không thể sử dụng PHP để truy cập vào tập tin đó.

Đây là một tính năng bảo mật website của PHP, nếu một website bị nhiễm mã độc thì mã độc đó không thể lây lan sang website khác cùng trên máy chủ.

Mặc đinh khi sử dụng hosting hay các panel khác, Open_basedir thường sẽ được tự động kích hoạt thậm chí không thể tắt đi.

Khi Open_basedir được bật có thể gây lỗi cho website yêu cầu Open_basedir phải tắt. Ví dụ như khi khôi phục website wordpress dùng plugin Duplicator, plugin này yêu cầu Open_basedir off.

Đối với CyberPanel, chúng ta được tùy chọn khi khởi tạo website. Vì khi bật Open_basedir sẽ gây ra một chút bất tiện nên tùy vào mục đích sử dụng CyberPanel của bạn ( vào mục đính cá nhân hay bán lại hosting ) mà có quyết định kích hoạt hay không.

Bật/tắt Open_basedir trên CyberPanel

Có hai phương thức để bật hoặc tắt đi cho một website:

1. Khi tạo mới website

Khi tạo một website, bạn sẽ được tùy chọn kích hoạt các tính năng bổ sung như hình dưới

Tùy chọn Open_basedir

2. Trên trang quản lý của website

Giả như chúng ta đã tạo một website sẵn rồi và bây giờ muốn thay đổi tùy chọn Open_basedir .
Đi đến trang quản lý của trang web đó, kéo xuống phần Tập Tin->open_basedir và thay đổi.

Mời bạn đánh giá mức độ hữu ích của bài viết này:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *