16 Apr

Cách cập nhật (update, Upgrade) Cyberpanel phiên bản mới nhất

Để nâng cấp CyberPanel phiên bản mới nhất rất đơn giản. Bạn chỉ cần chạy 1 dòng lệnh là ok, cách cập nhật Cyberpanel phiên bản mới nhất tại đây

Chạy dòng lệnh sau trong SSH với tài khoản root để update phiên bản mới nhất của CyberPanel. Xem hướng dẫn gốc tại đây

Note: Để xem phiên bản hiện tại, các Bạn vào Overview > Version Managment

TRƯỜNG HỢP BẠN MUỐN NÂNG CẤP / HẠ CẤP PHIÊN BẢN CỤ THỂ. HÃY LÀM THEO CÁC BƯỚC SAU:

Dưới đây là hướng dẫn upgrade/downgrade CyberPanel 1 cách thủ công và chỉ định phiên bản cụ thể

Thư mục lưu core CyberPanel /usr/local/CyberCP

Bạn có thể download bất kỳ phiên bản tại trang chính thức CyberPanel. Using following commands:

Hiện tại đây là phiên bản mới nhất  1.6.0. Hãy sửa tên phiên bản mà Bạn muốn cài đặt.

Tạo phiên bản sao lưu file config configuration file.

tiến hành XÓA Phiên bản cũ

Giải nén phiên bản mới version

Copy File cài đặt settings

Migrations database

Lưu ý: nếu ở bước này fails, Bạn có thể chuyển sang bước tiếp theo.

Tham khảo thêm vấn đề Migrations database Fails  here.

Move static files:

Copy File manager files:

Finally, restart gunicorn to make your new version live

Như vậy là hoàn thành rồi!

Mời bạn đánh giá mức độ hữu ích của bài viết này:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *