17 Apr

Cách thay đổi SSH port trên CyberPanel

Trong CyberPanel có một tính năng rất hay chuẩn Security đó là cho phép đổi port SSH và có thể chặn đăng nhập SSH. Vậy cách thay đổi SSH port trên CyberPanel như thế nào, hãy xem bài viết sau nhé

Tuy cập vào trang quản lý ControlPanel sau đó chọn phần Secure SSH

 

Mời bạn đánh giá mức độ hữu ích của bài viết này:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *