15 May

Cách sử dụng ổ đĩa NTFS trên Centos 7

Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn biết cách sử dụng ổ đĩa NTFS trên Centos hoặc các OS dựa trên nền tảng Redhat bằng driver NTFS-3G

cach-su-dung-o-dia-ntfs-tren-centos-7-1394

Cài đặt EPEL repository

Chạy lệnh sau để cài đặt EPEL repository:  yum y install epelrelease

Cài đặt NTFS-3G

Lệnh cài đặt như sau:  yum y install ntfs3g

Tạo thư mục để chứa ổ đĩa NTFS:  mkdir /mnt/win  các bạn có thể thay win thành tên gì cũng được, miễn sao là nhớ và thay thế trong các lệnh tiếp theo

Sử dụng ổ NTFS trên Centos:

  • Chạy lệnh sau:  mount t ntfs3g /dev/sdb1 /mnt/win
  • Để ngắt kết nối với ổ NTFS ta sử dụng lệnh:  umount /mnt/win
  • Tự động kết nối ổ NTFS khi khởi động:

Ta mở file /etc/fstab bằng lệnh  nano /etc/fstab  và thêm lệnh sau vào /dev/sdb1 /mnt/winntfs3g defaults 0 0

Lưu ý: sdb1 này là kiểu đánh dấu ổ đĩa trên linux của các bạn, có thể là sda1,…

Để xem nó là gì các bạn gõ lệnh df -h và chú ý ổ đĩa ngay phần /boot nó là gì mà thay thế vào nhé

su-dung-ntfs-tren-centos

Chúc các bạn thành công!

Mời bạn đánh giá mức độ hữu ích của bài viết này:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *