15 Apr

Cách tạo các gói Packages trên CyberPanel

Khi mới cài xong CyberPanel các bạn sẽ có 1 gói mặc định. Tuy nhiên các bạn có thể tạo ra các gói tùy chọn cho riêng mình, vậy cách tạo các gói (Packages) trên CyberPanel như sau

Các bạn làm như hình dưới

 

Cũng giống như các controlpanel khác, CyberPanel cũng có thể tạo ra các Packet, là các gói có sẵn với các thông số Dung lượng, Băng thông, database, FTP… Đây chính là các thông số của Hosting khi Bạn mua Hosting. Khi Bạn muốn thêm 1 website, Bạn cần chọn sẵn gói cho website đó. Và tất nhiên Bạn có thể đổi gói hoặc sửa từng thông số cho từng website.

Mời bạn đánh giá mức độ hữu ích của bài viết này:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *