15 Apr

Cách đổi phiên bản PHP trên CyberPanel

CyberPanel có rất nhiều phiên bản PHP cho bạn lựa chọn từ 7.0 cho đến bản mới nhất 7.4. Cách đổi phiên bản PHP trên CyberPanel rất đơn giản như sau:

Trước tiên ta cần đăng nhập vào trang quản lý của website.

Sau đó kẽo xuống dưới chọn phần Thay đổi PHP, chọn phiên bản PHP rồi chọn Thay đổi là xong

Mời bạn đánh giá mức độ hữu ích của bài viết này:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *