16 Apr

Hướng dẫn cách đổi mật khẩu tài khoản Admin trên CyberPanel

Khi cài đặt có chế độ chọn cài pass random hoặc theo pass đơn giản “1234567” nếu cài đặt xong bạn muốn thay đổi mật khẩu tài khoản Admin trên CyberPanel như sau:

Sau khi cài đặt xong CyberPanel, NHẤT ĐỊNH bạn phải đổi mật khẩu ngay nhé

Có 2 cách đổi mật khẩu tài khoản admin trên Cyber, 1 là từ chính giao diện admin, 2 là dùng lệnh trong ssh

CÁCH 1: ĐỔI MẬT KHẨU ADMIN CYBERPANEL TỪ GIAO DIỆN ADMIN

Từ giao diện Admin chọn User => Modify User => chọn user (ở đây là Admin) => nhập mật khẩu mới => Update

 

CÁCH 2: ĐỔI MẬT KHẨU ADMIN CYBERPANEL BẰNG CÂU LỆNH COMMAND LINE

Bạn chỉ cần chạy dòng lệnh này là được. Nhớ thay đổi “newpassword” thành password của Bạn nhé

python /usr/local/CyberCP/plogical/adminPass.py –password newpassword

Ví dụ:

Mời bạn đánh giá mức độ hữu ích của bài viết này:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *