12 Apr

Lỗi chứng chỉ SSL không tự động gia hạn trên CyberPanel

Lý do tại sao lỗi chứng chỉ SSL trên CyberPanel

1. Biểu hiện: 

Server vẫn chạy bình thường, nhưng SSL không tự động gia hạn sau mỗi 3 tháng

2. Đã xử lý nhưng không được

Từ dasboad cyberpanel Click SSL => Manage SSL => Chọn Tên miền => Click Issue SSL => Báo “SSL Issued for demo.com” ==>> nhưng vẫn không được

3. Lý do có thể xảy ra:

Tất nhiên là loại trừ hết các yếu tố lỗi trực tiếp như domain hết hạn, domain trỏ đi nơi khác, hay lỗi code nhé.

  • Bạn đang sử dụng DNS Cloudflare => sử dụng DNS khác
  • đang cho IP qua Cloudflare => Chắc chắn Bạn phải bỏ đám mây cloudflare, và cả DNS cloudflare nữa
    => Bỏ tất cả sự liên quan cloudflare, chờ khoảng 30′ và lặp lại bước ở mục số 2
  • Chưa cài đặt tự động gia hạn SSL chạy lệnh:  certbot renew
Mời bạn đánh giá mức độ hữu ích của bài viết này:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *