11 Mar

Tạo một công tắc đơn giản bằng CSS

Bạn có thể dùng CSS để tạo một “công tắc” (Toggle Switch) thay vì checkbox, ví dụ như On/Off chẳng hạn.

 

Bạn chỉ cần dùng CSS, không cần phải dùng Js và nó hoạt động tốt trên các trình duyệt hiện nay.

Dưới đây là code CSS

Mời bạn xem demo và có thể tải source về theo link bên dưới.

Xem Demo Source Hosting tốt nhất
Mời bạn đánh giá mức độ hữu ích của bài viết này:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *