23 Mar

HTML Minify – Plugin nén HTML cho WordPress

Việc nén file HTML rất quan trọng trong việc tăng tốc độ cho WordPress. Vì WordPress là web động được viết bằng PHP, dữ liệu sẽ được xử lý trên server sau đó trả kết quả về cho trình duyệt. Nếu kết quả không được nén thì dữ liệu sẽ nhiều dẫn đến tốc độ chậm.

html-minify-plugin-nen-html-cho-wordpress

Để biết thế nào là nén HTML, bạn chỉ cần nhấn tổ hợp phím Ctrl + U thì bạn sẽ xem được mã nguồn. HTML sau khi được nén sẽ loại bỏ khoảng trắng, xuống hàng, các phần chú thích,..

HTML Minify là một plugin đơn giản bạn có thể dùng để nén HTML cho WordPress. Mình cũng đang sử dụng plugin này.

Bạn chỉ cần tải về plugin theo link cuối bài viết, sau đó active là được.

Trong phần HTML Minification Options bạn có thể tùy chỉnh bỏ qua việc nén file CSS, JS và Comments.

HTML Minify Hosting tốt nhất
Mời bạn đánh giá mức độ hữu ích của bài viết này:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *